YAPILACAK İŞLER  VE PLANLAMA YAPILDI

Tekrar  hasar tespitleri

İlk    İş Temizlik

 

 

Yapıştırılabilir eldekiparçalar yerlerine düzgünce  kalın cyano  ile yapıştırılır.

 

 

 

 

Sağlamlaştırma

Hasarlı ortası açık sinirlerin kapatılarak sağlamlaştırılması

 

Riski azaltmal için  boyuna  sert kalın balsa cubukların  yerleştirilmesi

Bunun İçin hep eposi kullandık

 

 

Sonradan farkedilen sinir kırıkları

 

 

2. uzun destek çınaın yerleştirilmesi hazırlığı

 

Boru kanalının bol epoksi ile yurine  yerleştirilmesi

 

 

 

Gövdeye yakın sinirleri  her iki taraftanda kapatılarak çift balsa ile sağlaştırılması

 

 

 

Uzunlamasına yerleştirilen kalın ve sert balsa çıtalar

 

Gerekli Tüm Destekleri bitirilmiş kanadın son durumu.

 

 

 

 

 

YARINA İNİŞ TAKIMI  TAMİRİ